Nieuws

Aanscherping Scoutingrichtlijnen n.a.v. persconferentie 13 oktober

De nieuwe richtlijnen voor opkomsten:

Door ons te beperken tot de reguliere opkomsten verminderen we contactmomenten, waardoor we de verspreiding van het virus tot een minimum kunnen beperken.

 • Jeugdleden t/m 17 jaar kunnen opkomsten houden. Er geldt geen maximum aantal leden per speltak.
 • Jeugdleden en speltakken vanaf 18 jaar hebben géén fysieke opkomsten of activiteiten. Organiseer online opkomsten. Leden van 18 jaar kunnen dus niet fysiek meedoen. Zij vallen onder de overheidsmaatregelen van 18+. 
 • Spreid opkomsten zodat iedere speltak gescheiden kan draaien. Dat mag per ruimte (lokaal, veld, bos etc.). Zorg voor zo min mogelijk contactmomenten tussen speltakken onderling.
 • Geen uitjes, ook niet naar een plek waar je weinig contact hebt met anderen. Beperk reisbewegingen.
 • Zingen is niet toegestaan vanaf 13 jaar. 
 • Na een opkomst gaat iedereen direct naar huis. Blijf niet hangen op of rondom het terrein.

De nieuwe richtlijnen voor afstand houden:

 • Jeugdleden t/m 17 jaar hoeven geen afstand te houden tot elkaar.
 • Leiding hoeft geen afstand te houden tot bevers en welpen.
 • (Bege)leiding houdt bij Wilde Vaart 1,5 meter tot de jeugdleden en elkaar, óók bij sport en spel.

De nieuwe richtlijnen voor bijeenkomsten:

 • Bijeenkomsten, vergaderingen en trainingen op lokaal, regionaal als landelijk niveau gaan niet door. Plan je bijeenkomst, vergadering of training online.
 • Klussen kan alleen als dit noodzakelijk is en met maximaal 4 personen. Dit kan niet tijdens opkomsten.

De nieuwe richtlijnen voor kampen en overnachtingen:

 • Kampen en overnachtingen zijn niet toegestaan.

De nieuwe richtlijnen voor evenementen, activiteiten en acties:

 • Groeps- en regioactiviteiten gaan niet door.
 • Geen acties langs de deuren.

Aanpassingen COVID-19 maatregelen 29 sept. 2020

Aanpassing kamp- en dagactiviteitenprotocollen n.a.v. persconferentie 24 juni

 
 
 

De kamp- en vakantiedagactiviteitprotocollen op wegaanopzomerkamp.nl en de Scouting Nederland factsheet (reguliere opkomsten) op scouting.nl/coronavirus zijn aangepast naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op woensdag 24 juni 2020. De versoepelde maatregelen per 1 juli geven meer ruimte voor activiteiten en zomerkampen.

Hieronder de 3 belangrijkste thema’s op basis van de vragen die Scouting Nederland de afgelopen tijd heeft gekregen. 

Afstand houden

De overheid heeft met de versoepeling gekozen voor het loslaten van de afstandsregels tot 18 jaar. Zij houden hierbij de ‘alcohol’-grens aan, zodat dit het meest duidelijk is voor jongeren. Explorers tot en met 18 jaar mogen zeker op kamp/deelnemen aan dagactiviteiten, maar voor het houden van afstand geldt dat iedereen vanaf 18 jaar dus de 1,5 meter in acht dient te nemen. Bij sport-, spel- en bewegen (dus kortdurend contact) hoeft geen afstand gehouden te worden, ook niet voor iedereen die ouder is dan 18 jaar. Dat betekent dat begeleiding ook mee kan doen. Deze afstandsbeperking geldt dus voor de inactieve momenten buiten het spelprogramma op het kamp zoals bij het eten, zitten bij het kampvuur chillen, en slapen.

Overnachten

(Bege)leiding: Indien er een grote slaapzaal / tent is waarbij optimaal geventileerd kan worden, kunnen meerdere begeleiders binnen slapen. Houd dan zoveel mogelijk afstand tussen de bedden, in ieder geval (veel) meer dan 1,5 meter. Twijfel? Slaap individueel!

Jeugdleden: Leden tot 18 jaar kunnen in een groep slapen, maar houd rekening met de volgende zaken:

 • Zorg voor voldoende natuurlijke ventilatie van de slaapruimte (zowel bij tenten als groepsaccommodaties).
 • Zorg voor enige afstand tussen de bedden. Waarborg deze afstand, bijvoorbeeld door: Tassen tussen de bedden te plaatsen en/of steeds een plaats vrij te houden tussen de bedden, In kleinere groepen te slapen verspreid over meerdere kamers of tenten, In individuele tenten te laten slapen.
 • Stapelbedden zijn toegestaan mits aan bovengenoemde voorwaarden kan worden voldaan, zoals voldoende natuurlijke ventilatie.

Vervoer

 • Leden t/m 12 jaar: Geen maximum aantal kinderen in een auto, hiervoor geldt dat je net zoveel kinderen mag vervoeren als er zitplaatsen (gordels) zijn in de auto. Mondkapjes dragen bij gezamenlijk vervoer is in deze leeftijdsgroep niet nodig.
 • Leden 13 tot 18 jaar: Geen maximum aantal personen per auto (het aantal plaatsen/gordels is bepalend). Reizen met een mondkapje wordt geadviseerd als deelnemers uit verschillende huishoudens komen.
 • Vermijd drukte in het openbaar vervoer om contacten buiten de Kampbubbel te voorkomen. Overweeg voor oudere deelnemers of het reizen per fiets naar het kampterrein een goede en veilige optie is. Ga je fietsen? Reis dan ook enkel in (een subgroep van) de Kampbubbel.
 • Begeleiding en andere betrokkenen, kunnen carpoolen. Reizen met het openbaar vervoer kan, maar vermijd drukte en volg de regels in het OV. 
 • Indien er gebruik gemaakt wordt van gezamenlijk vervoer zoals personenbusjes en touringcars, houd dan rekening met de hygiënemaatregelen die gelden in voor dit vervoerstype en maak duidelijke afspraken met het busbedrijf.  Vervoer vindt uitsluitend plaats met de eigen Kampbubbel.

Ga naar wegaanopzomerkamp.nl voor de geupdatete kamp- en vakantiedagactiviteitprotocollen

Scouting Nederland

 

Start opkomsten

Hallo leiding, wilde vaart, stam, ouders/verzorgers en leden,

Met het uitgangspunt zoals besproken in de persconferentie van afgelopen dinsdag mogen er weer wat activiteiten ondernomen gaan worden.

Vanaf 2 mei gaan we weer starten met de opkomsten voor Dolfijnen en Zeeverkenners. Helaas zijn er nog geen officiële opkomsten voor de WV en de Stam. In samenspraak met de speltak-leiding van de Dolfijnen en Zeeverkenners is een plan gemaakt voor de opkomsten. In de afgelopen week heeft de WV al veel gedaan om dit ook voor elkaar te krijgen. Mijn complimenten daarvoor!

Tegelijkertijd moet ik jullie wijzen op een aantal afspraken en regels waar een ieder zich aan dient te houden.

 • Bij klachten (koorts, hoesten en keelklachten) bij leiding, leden en/of ouders kom je niet naar de club. Laat dit wel even weten.
 • Bij aankomst en voor vertrek direct handen wassen. Speciaal pompje hangt bij de wastafel.
 • Ook bij ons geldt de 1,5 M afspraak. Vermijdt fysiek contact.
 • De speltak-leiding voorziet in een lijst met aankomsttijd en vertrektijd van de onderverdeelde groepen. Hier houden we ons aan. (dus niet blijven hangen).
 • Ouders komen verder niet op het terrein. Wil men overleggen, zoek ze dan even op.
 • Leiding is ingedeeld en dat zijn ook de enige aanwezigen die samen met de leden aanwezig zijn.
 • De activiteiten vinden buiten plaats. Aanwezigheid in het gebouw is niet de bedoeling.
 • De leiding heeft een indeling in de boten gemaakt. Deze hanteren we ook! Aanpassen kan voor een volgende opkomst.
 • Toilet gebruik maximaal 1 persoon in het gebouw naar binnen.
 • Geen gezamenlijke maaltijden. Iedereen neemt voor zichzelf eten en drinken mee.
 • Wees tolerant bij afmeldingen. Iedereen doet zijn best en er heerst nog veel angst rondom het virus.
 • Bestuur is ten alle tijden bereikbaar voor overleg en we steunen graag waar nodig.
 • Aanwezigheid op de club mag enkel met toestemming van het bestuur. (boetes zijn nog steeds €4000 voor de club en €390 als individu als de regels worden overtreden, controle door politie en boa’s kan plaatsvinden).

Bovenstaande punten zijn waarschijnlijk ten overvloede, maar samen kunnen we ervoor zorgen dat we gezond blijven.

We staan als club voor een nieuwe uitdaging. Hoe gaan we voorbereid de toekomst in. Veel is nog onbekend en veel gaan we samen uitzoeken. Laten we elkaar steunen in deze zoektocht en open staan voor nieuwe gedachtegangen.

De regering vraagt ook clubs om open te staan voor jeugd die niet aan sport of activiteiten mee doen. Deze zijn zeker welkom, echter wel pas op het moment dat wij, Christofoor, hier ook verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dit wordt in samenspraak met leiding en bestuur gedaan.

Wat er met de aankomende activiteiten zoals zomerkamp e.d. gaat gebeuren, is nog onbekend. Hier gaan we ook uit van de mogelijkheden die er wel zijn. Voor nu wachten we de volgende persconferentie af.

Graag wil ik afsluiten met dat ik dankbaar ben voor alle betrokkenheid en dat ik een ieder en zijn/haar omgeving veel gezondheid toewens.

Patrick den Hertog

Voorzitter Christofoor Zeeverkenners

Update Corona-maatregelen

Beste leden, ouders/verzorgers,

 

Door de Corona maatregelen hebben we elkaar al een hele tijd niet gezien. Opkomsten zijn afgelast, net als de Regionale Bakswedstrijden, het Bootsliedenweekend, de Ouderopkomst en Groepsraden.

De leiding is druk aan het werk om voor de Dolfijnen en Zeeverkenners via een You Tube-kanaal contact te houden met de leden van deze speltakken.

Input van andere leden wordt gewaardeerd. Dit kan gestuurd worden naar

zeeverkenners@christofoorzeeverkenners.nl

Te denken valt aan een video of iets dergelijks.

 

Gisteren is er een persconferentie geweest. Wat dit inhoudt voor de opkomsten , heeft Scouting Nederland zojuist bekend gemaakt:

Richtlijnen van Scouting Nederland

De nieuwe maatregelen hebben veel consequenties voor hoe we opkomsten de komende tijd moeten gaan inrichten. Voor kinderen en jongeren is er (beperkt) fysiek contact mogelijk, binnen deze grenzen is een lijst richtlijnen opgesteld om rekening mee te houden tijdens het opstarten van het offline programma.

 De 5 belangrijkste punten zijn:

 • Opkomsten voor jeugdleden tot 18 jaar kunnen weer plaatsvinden als ze in de buitenlucht zijn georganiseerd.
 • Leiding van alle speltakken én jeugdleden in scouts- en explorerleeftijd houden 1,5 meter afstand.
 • Geen fysieke bijeenkomsten en activiteiten voor leden en vrijwilligers van 18 jaar en ouder.
 • Geen overnachtingen, groeps- en regioactiviteiten en evenementen.
 • Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit.

 

Samen met de leiding gaan we kijken hoe we de opkomsten kunnen opstarten.

 

Wij wensen iedereen veel sterkte toe en zien elkaar in goede gezondheid, hopelijk over niet al te lange tijd!

 

Het bestuur van Christofoor Zeeverkenners

Christofoor Zwolle 2020 | volg: Twitter Facebook YouTube LinkedIn RSS | mail: Christofoor Zwolle | Inloggen | webmail