Archief voor februari 2014

Jantje Beton – Helden collecteren in weer en wind

Collecteweek: 10 t/m 15 februari

Deze week (10 tot en met 15 februari)  vindt de collecte plaats! Jaarlijks zetten ruim 1600 jeugdverenigingen zich in voor de Jantje Beton Collecte en lopen zo’n 40.000 collectanten mee om geld op te halen voor buitenspelen en bewegen in de eigen buurt. De helft van de opbrengst mogen jeugdclubs zelf houden. De andere helft zet Jantje Beton in voor buitenspeelprojecten door het hele land. Deze clubs lopen in 2014 de collecte.

Je kunt een collectant herkennen aan de collectebus met sticker of wikkel met het Jantje Beton-logo. Daarnaast heeft elke collectant een legitimatiekaart waarop ons logo staat, de naam van de collectant en de naam van de jeugdclub.

Onze Zeeverkenners hebben deze week al langs de straten gelopen door weer en wind en ook de kaderbak was op donderdagavond van de partij in het centrum. Gelukkig wilden de shoppers ook met deze kou en regen nog even blijven staan om iets te geven voor het goede doel: Jantje Beton projecten in Nederland en natuurlijk een deel voor onze groep waarmee we materiaal kunnen vernieuwen of kampkosten dekken.

Zaterdag 15 februari is de laatste dag van de collecte. De Dolfijnen en Zeeverkenners zijn present en zullen als helden in dit winterweer de noordelijke bruggen bezetten en alle passanten om een bijdrage vragen. HULDE!

Aan alle collectanten en donateurs, BEDANKT!

Christofoor Zwolle 2020 | volg: Twitter Facebook YouTube LinkedIn RSS | mail: Christofoor Zwolle | Inloggen | webmail