Archief voor juni 2015

Vanuit het bestuur

Beste ouders/verzorgers,

Het gaat goed met Christofoor Zeeverkenners. De vereniging groeit en dat is heel erg mooi. Dankzij vele donaties van bijvoorbeeld het Hervormd Weeshuis, Univé en het RABO stimuleringsfonds hebben wij de financiën goed op orde. Aan de vloot wordt hard gewerkt. ’t Druppie, onze sleper, ligt momenteel in Zwartsluis waar een gepensioneerde scheepsbouwer werkt aan de sleper. We hopen dat de sleper in het najaar terug komt zodat leden zelf verder kunnen werken aan het inbouwen van de apparatuur.We hebben ook een prijs gekregen van het Hervormd Weeshuis. Door deze extra gift, kan de jongste spel-tak, de Dolfijnen een nieuw motorbootje aanschaffen en mogelijk ook nog een extra Optimistje. Hoe het Hervormd Weeshuis tot de keuze voor Christofoor Zeeverkenners is gekomen, kunt u lezen op onze site. Inmiddels hebben we ons ook weer aangemeld bij Univé voor een gift, mocht deze ons toegekend worden zou de leiding hiervan een E.H.B.O. cursus kunnen gaan volgen. Ook hebben dwij ons weer aangemeld voor de Boni sponsoractie waaraan we dit najaar ook mogen meedoen.

De sleper is niet klaar voor de zomer. Maar er is gelukkig een oplossing gevonden om toch in Friesland te kunnen komen, zodat uw kind daar een leuk zomerkamp kan hebben bij boer Brandsma. Verder zijn wij natuurlijk altijd bezig om ons clubgebouw het Kraaienest goed te onderhouden.
Tijdens de laatste ouderavond hebben wij het gehad over hoe we meer hulp van ouders zouden kunnen krijgen voor de klussen die steeds maar blijven terugkomen. We hebben alle voors en tegens op een rij gezet en zijn van mening dat als wij minimaal om 1 klus van u vragen (meer mag natuurlijk ook) wij niet teveel beslag leggen op uw agenda.In het kort komt het er dan op neer dat iedere ouder en/of verzorger zich inzet om per seizoen minimaal 1 onderdeel van de klussenlijst
voor zijn/haar rekening te nemen. Op deze manier hoeft men niet meer bang te zijn dat er iedere keer een beroep op dezelfde personen wordt gedaan, want iedereen doet mee!

Wij hopen dat wij op u mogen rekenen, u kunt zich op onderstaande lijst inschrijven. We zien uw reactie graag voor 03-07-2015 tegemoet.

Tot slot wensen wij iedereen een hele fijne zomervakantie toe en willen de leiding ook nog eens via deze weg bedanken voor hun tomeloze inzet. We zien jullie allen graag weer in september terug!

Met vriendelijke groet,

Leiding en bestuur Christofoor Zeeverkenners.

Weeshuisprijs 2014 voor Zeeverkenners

Trots zijn wij op de prijs die 30 mei jl. door het bestuur van het Hervormd Weeshuis aan ons is uitgereikt.
Namens alle leden van de vereniging willen wij het Hervormd Weeshuis heel erg bedanken voor al hun donaties in de afgelopen jaren. Hieronder het persbericht dat naar de kranten is gestuurd.
prijs_christofoor_2015
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 30 mei is de Weeshuisprijs 2014 uitgereikt aan Christofoor Zeeverkenners. De prijs bedraagt € 2.500 en is overhandigd in de vorm van een cheque. Christofoor heeft aangegeven het bedrag te willen bestemmen binnen hun snelgroeiende jongste speltak ‘de Dolfijnen’ voor de reparatie van hun motorbootje en de reparatie en eventueel vervanging van een aantal Optimistjes. Stichting Het Hervormd Weeshuis reikt eens in de twee jaar de Weeshuisprijs uit aan een innovatief project of een stichting dan wel vereniging die zich heeft bewezen. Uit de 126 aanvragen die in 2013/2014 zijn gehonoreerd heeft het bestuur van het Weeshuis er 11 genomineerd. Met een score van ruim 31% is de prijs toegekend aan Christofoor Zeeverkenners. Als argumenten hiervoor werden aangedragen: dat de vrijwilligers zich iedere week weer inzetten en zorgen voor creatieve en educatieve programma’s voor de kinderen, derhalve goed jeugdwerk; houden eigen acties en vragen bescheiden bedragen om de vloot voortdurend te vernieuwen. Daarbij wordt het doorzettingsvermogen gewaardeerd om motorboot ‘Druppie’ weer in de vaart te krijgen, wat helaas niet is gelukt, maar waar wel een goed alternatief voor is gevonden en dat nu met veel zelfwerkzaamheid wordt gerealiseerd”.

Christofoor Zwolle 2020 | volg: Twitter Facebook YouTube LinkedIn RSS | mail: Christofoor Zwolle | Inloggen | webmail