WILDE VAART

De Wilde Vaart is de groep jongens en meisjes van 16 t/m 18 jaar die al een behoorlijke ervaring heeft opgebouwd. Voor hen is er een apart onderdeel gevormd. In principe kunnen alleen oud-zeeverkenners worden toegelaten; een uitzondering hierop is echter mogelijk. Het doel van de groep is te streven naar Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheidsgevoel en Eigen initiatief (Z.V.E.). Dit, verwerkt in het programma, levert voor de groep genoeg interessante en leerzame vraagstukken op. De Wilde Vaart bepaalt zelf het programma. Ze worden begeleid door een lid van de Stam of een oudere Wilde Vaarder.

In een weekend van april wordt deelgenomen aan het Groepskamp, hieraan nemen ook de speltak Dolfijnen en Zeeverkenners deel. Het zomerkamp van de Wilde Vaart duurt een kleine 2 weken, waarin zij doorgaans een trektocht over de Friese wateren maken. Het daarvoor benodigde geld komt deels uit contributie, maar ook uit de opbrengst van door hen gevoerde acties

Heb je belangstelling om hieraan mee te doen, stuur dan een email naar wildevaart@christofoorzeeverkenners.nl.

2016-09-17-20-58-41_christofoor_wv

Christofoor Zwolle 2020 | volg: Twitter Facebook YouTube LinkedIn RSS | mail: Christofoor Zwolle | Inloggen | webmail